Pages Menu
Categories Menu

Kategorie obiektow mieszkalnych

Kategorie obiektow mieszkalnych

Kategorie obiektow mieszkalnych

Obiekty mieszkalne stanowią budynek, który posiada wiele rozlicznych elementów składowych. Obecnie konsumenci są coraz bardziej wymagający, wręcz można rzec iż nieco wybredni. Jednakże aby o danym budynku móc mówić, że jest to obiekt budowlany, koniecznie musi on posiadać urządzenia techniczne oraz instalacje. Do tego ma być całością pod względem zarówno technicznym, jak i użytkowym. Ponadto ma być też budynkiem małej architektury. Jako budynek sam w sobie rozumie się z kolei taki typ obiektu, który może zostać połączony z terenem, najlepiej aby z nim był zespolony, ale też musi mieć elementy takie jak dach czy fundamenty. Do tego ma być jasno odgrodzony poprzez przegrody budowlane. Pojęcie budynku mieszkalnego o charakterze jednorodzinnym natomiast odnosi się do kategorii obiektów mieszkalnych, jakie są w zabudowie – czy to szeregowej, czy też grupowej czy bliźniaczej oraz domy wolnostojące.

Ich konstrukcja sprawia, że są one przestronną, samodzielnie funkcjonującą zabudową. Inna kategoria to budowla. Jest to obiekt, jaki stanowi element niebędący budynkiem, albo może to być element tak zwanej małej architektury. Jako budowle rozumie się nie tylko klasyczne domy czy też mieszkania, co również inne elementy infrastruktury typu powiedzmy tunele, przepusty, estakady, mosty oraz wiadukty. Są to także drogi, szosy, lotniska i linie kolejowe, maszty, tunele i wiele, wiele innych elementów.

Jeżeli mowa o obiektach małej architektury, o których nieco wspomnieliśmy też powyżej we fragmentach, to są to stosunkowo nieduże rozmiarowo budynki, jakie mają rozmaite przeznaczenie. Mogą służyć rekreacji, ale też kultom religijnym, mogą to być elementy kulturalne takie jak posągi czy też pomniki, elementy architektury ogrodowej. Do tego dochodzi tymczasowy obiekt budowlany. Jest to charakterystyczny rodzaj budynku, jaki jest na chwilę, a więc nie jest to obiekt trwałego użytkowania. Jest on po to, żeby można było na przykład przygotować jakieś przedsięwzięcie i po jego zorganizowaniu zostaje zdemontowany.

Artykuł dzięki: