Pages Menu
Categories Menu

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane

W zakresie budownictwa konieczne jest podejmowanie jakichkolwiek kroków inwestycyjnych, zwracając uwagę na wielorakie uprawnienia budowlane. Są to przepisy normowane poprzez prawo budowlane. I tak generalnie na podstawie tychże norm można mówić o funkcji technicznej, jaka jest przekazywana na przykład kierownikowi budowy czy też architektowi i projektowi na podstawie tychże rozporządzeń.fcx I tak warto przede wszystkim zacząć od nauki. Edukacja musi być w przypadku tychże osób na wyżej wskazanych stanowiskach naprawdę gruntowna.

Musi być to wykształcenie wyższe, oczywiście kierunkowe, dodatkowo w jednej z wielorakich specjalności. Na sam koniec są zdawane egzaminy państwowe, które głównie opierają się na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej. Ogólnie rzecz biorąc wyróżnia się uprawnienia takie jak uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz uprawnienia do projektowania. Uprawnienia budowlane do robót budowlanych i ich nadzorowania czy rozporządzania nimi obejmują na przykład całą kontrolę nad budową z kolei uprawnienia do projektowania to opcja projektowania plus weryfikowania projektów budowlanych i architektonicznych a także sprawowanie nadzoru autorskiego i wiele innych funkcji.

Artykuł dzięki: